Chân Yến Rút Lông – 100gr

3.850.000 

Chân Tổ Yến Rút Lông hay chân tổ yến sơ chế chính là chân tổ yến thô đã được lựa chọn kỹ càng sau đó được phun sương làm ẩm và rút lông làm sạch sẽ. Phần chân tổ không có kích thước cố định. Chân to/nhỏ phụ thuộc vào các tổ yến nguyên. Tổ yến to thì phần chân yến to và ngược lại.

Chân Yến Rút Lông – 100gr

3.850.000 

Liên hệ