Tổ Yến Thô – 100gr

2.900.000 

Tổ yến rút thô là tổ yến nguyên chất còn lông, nguyên thủy chưa qua làm sạch, chưa được loại bỏ các tạp chất và còn lông lẫn bên trong sợi yến.

Tổ Yến Thô – 100gr

2.900.000 

Liên hệ