Tổ Yến Rút Lông Xương – 100gr

4.900.000 

Tổ yến rút lông xương là tổ yến được bỏ đi phần ruột, chỉ còn lại phần sợi sấy khô.

Tổ yến rút lông hay gọi là tổ yến sơ chế màu trắng, không lẫn lông và tap chất. Tai yến mỏng cầm nặng tay, sợi yến mịn và bóng. Có giá trị dinh dưỡng rất cao, vì được tinh chế theo một quy trình đặc biệt tối ưu. Làm sạch hoàn toàn bằng thủ công.

Tổ Yến Rút Lông Xương – 100gr

4.900.000 

Liên hệ